Etusivu | Ajankohtaista | fi

Clean Waters suunnitteli KAK konsernin Kivimäen louhimon hulevesien hallinnan

19.6.2018 7.00

Jyväskylässä sijaitsevan KAK konsernin Kivimäen louhimon hulevesien hallinnan toteutus kaipasi päivittämistä louhimotoiminnan laajentumissuunnitelmien myötä. Jyvässeudun Sora Oy tilasi Vapo Clean Waters Oy:ltä tähän liittyvän suunnittelutyön.

Louhimon alueella on tällä hetkellä käytössä laskeutusaltaita vesien puhdistamiseksi. Jyvässeudun Sora Oy:n tavoitteena on puhdistaa vedet tulevaisuudessa kattavammin, ja suunnittelussa olikin keskeistä hulevesien laadullinen hallinta toiminnan ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

 

Louhimoalueen laajentuminen toi tarpeen hulevesien hallinnan kokonaisvaltaiselle suunnittelulle

 Rakenteet toteutetaan etupainotteisesti kuormituksen minimoimiseksi

Louhimoalueen hulevesien hallinnan ja siihen liittyvien rakenteiden rakennussuunnittelussa hyödynnettiin Vapo-konsernissa kertynyttä tietotaitoa vesien puhdistamisesta. Louhimon alueelle suunniteltiin turvetuotannon mitoitusperusteilla laskeutusaltaat virtaamansäätöineen ja laaja moniosainen kosteikkoalue. Vesienkäsittelyrakenteiden tehtävänä on pidättää kiintoainetta ja ravinteita mahdollisimman tehokkaasti. Kosteikko sijoitettiin rakenteelle luontaiseen paikkaan, jolloin vältytään laajamittaiselta kaivuulta ja maanmuokkaukselta.

Suunnitellut rakenteet on tarkoitus toteuttaa alueelle etupainotteisesti ennen toiminnan laajentumista, jolloin ne ovat toimintavalmiina vastaanottamaan kuormitusta. Kuten turvetuotantoalueilla, rakenteille suunniteltiin myös huoltoyhteydet. Näin esimerkiksi laskeutusallas voidaan tyhjentää kiintoaineesta tarpeen mukaan, jolloin se tulee toimimaan suunnitellulla tavalla.

Takaisin uutisarkistoon