Etusivu | Ajankohtaista

 

Vapo Clean Waters Oy:n liiketoiminta päättyy. ”Olimme aikaamme edellä vesien luonnonmukaisessa käsittelyssä.”

Tiistaina 19. kesäkuuta 2018

Vapo Oy lopettaa Vapo Clean Waters Oy:n liiketoiminnan. Neljän vuoden aikana toteutettiin viitisenkymmentä luonnonmukaiseen vesienkäsittelyyn perustuvaa suunnittelu- tai urakkaprojektia metsätalouteen ja rakennetun ympäristöön. Clean Waters toimi pioneerina ja tiedonvälittäjänä luonnonmukaisten ratkaisujen hyödyntämisessä hulevesien laadun parantamiseksi.

Uusi vesienpuhdistuskonsepti kiertovesikalankasvatukseen

Tiistaina 19. kesäkuuta 2018

Perinteinen läpivirtausaltaissa tai verkkoaltaissa tapahtuva kalanviljely kuormittaa vesistöjä paikallisesti. Kuormitusta pyritään vähentämään, ja yhä useampi uusi kalanviljelylaitos perustuukin kiertovesiviljelytekniikkaan. Clean Waters oli mukana vuosina 2017-2018 kehittämässä vesienpuhdistuksen konseptia kalojen kiertovesikasvatukseen.

Clean Waters suunnitteli KAK konsernin Kivimäen louhimon hulevesien hallinnan

Tiistaina 19. kesäkuuta 2018

Jyväskylässä sijaitsevan KAK konsernin Kivimäen louhimon hulevesien hallinnan toteutus kaipasi päivittämistä louhimotoiminnan laajentumissuunnitelmien myötä. Jyvässeudun Sora Oy tilasi Vapo Clean Waters Oy:ltä tähän liittyvän suunnittelutyön.

Lupaavia tuloksia turvesuodatuksen käytöstä metallipitoisten vesien puhdistamisessa

Tiistaina 19. kesäkuuta 2018

Vapo Clean Waters Oy on testannut ja kehittänyt turvetuotteita ja turvesuodatukseen perustuvaa puhdistuskonseptia vuosina 2017–2018 ampumaratojen valumavesien puhdistamiseen. Ampumaradoilta tuleva huuhtouma voi sisältää metalleja, kuten lyijyä, kuparia, sinkkiä ja antimonia, jotka ovat suurina pitoisuuksina haitallisia vesieliöille ilman asianmukaista puhdistusta. Vastaavia metalleja esiintyy myös esimerkiksi hulevesissä. Projektissa kertynyttä tietotaitoa voidaankin soveltaa yleisesti metalleja sisältävien vesien puhdistukseen.

Metsätalouden vesistökuormitusta vähennetään yli 380 toteutetulla vesienkäsittelyrakenteella

Tiistaina 19. kesäkuuta 2018

Vapo Clean Waters on neljän viimeisen vuoden aikana toteuttanut yli 380 vesiensuojelurakenteita metsäisille valuma-alueille eri puolella Suomea. Rakenteet on toteutettu yksityisten metsänomistajien maille Suomen Metsäkeskuksen KEMERA-tuella.

Vapo käynnisti Suomen historian suurimman kosteikkohuutokaupan

Tiistaina 19. kesäkuuta 2018

Vapo Oy toi kerralla myyntiin 16 rakennettua kosteikkoa eri puolilla Suomea. Kosteikkojen pinta-alat vaihtelevat 14 ja 90 hehtaarin välillä. Kosteikkojen yhteispinta-ala on noin 750 hehtaaria. Valtaosa kosteikoista on entisiä turvetuotantoalueita, joita on kehitetty siten, että niiden vesitase on sopiva niin kasvuston kuin lintujen ravintona olevien nilviäisten ja muiden pieneliöiden menestymiselle. Kosteikot toimivat näin vesilintujen pesimis- ja levähdyspaikkoina, voivat toimia paikallisten vesien sääntelyssä sekä lisäävät alueellista ja paikallista luonnon monimuotoisuutta.

Uudenlaisia ratkaisuja typen ja raskasmetallien poistoon valumavesistä

Tiistaina 13. maaliskuuta 2018

Vapo Clean Waters on mukana kehittämässä uudenlaisia passiivisia hybridiratkaisuja typen ja raskasmetallien puhdistamiseen arktisista valumavesistä.

Toimistomme on mukana Naava-viherseinäkisan finaalissa!

Perjantaina 26. tammikuuta 2018


Kannusta meidät voittoon 6.2. mennessä.

Vapo Clean Waters on mukana viheralan valtakunnallisessa ykköstapahtumassa helmikuussa!

Tiistaina 9. tammikuuta 2018

Vapo Clean Waters on mukana viheralan valtakunnallisessa ykköstapahtumassa helmikuussa! Tervetuloa osastollemme tutustumaan hulevesien hallinta- ja puhdistusmenetelmiin ja maistelemaan upeita makuvesiä!

Vapo Clean Waters kemikaloidun Littoistenjärven jälkihoitohankkeen ruorissa

Keskiviikkona 13. joulukuuta 2017

Kaarinan ja Liedon kuntien välissä sijaitsevaan Littoistenjärveen ruiskutettiin toukokuussa 2017 160 tonnia polyalumiinidikloridia. Laajasti julkisuudessa esillä olleen hankkeen tavoitteena oli, että puhdistuskemikaali sitoisi itseensä levien kasvua kiihdyttävän fosforin. Littoisenjärven huoltokunnan puheenjohtaja Jukka Heikkilän mukaan kemikalointi ylitti odotukset, ja vesistön tilanne on tällä hetkellä hyvä. Parhaillaan käynnissä olevasta järven jälkihoitohankkeesta vastaa Vapo Clean Waters Oy.

Palojoelle suunnitellaan vesiensuojelurakenteita

Tiistaina 5. joulukuuta 2017

Vapo Clean Waters Oy on tekemässä valuma-aluekunnostussuunnitelmaa Palojoen valuma-alueelle, joka sijaitsee Orimattilan ja Nastolan seudulla. Kunnostussuunnitelman mukaisten toimenpiteiden tavoitteena on parantaa Palojoen alueen vesistöjen ekologista tilaa kohentamalla veden laatua. Työn toimeksiantajina ovat Hämeen ELY-keskus ja Orimattilan kaupunki.

Haemme työnjohtajaa vesienkäsittelyn rakennusprojekteihin

Maanantaina 28. elokuuta 2017

Vapo Clean Waters kaupunkien hulevesisuunnittelun ja -asiantuntijapalveluiden puitesopimuskumppaniksi

Keskiviikkona 14. kesäkuuta 2017

Vapo Clean Waters Oy on kevään aikana valittu useampien kaupunkien hulevesien puitesopimuskumppaniksi. Tampere, Lahti, Hyvinkää ja Virrat ovat valinneet Clean Watersin yhdeksi kumppaniksi hulevesiin liittyviin suunnittelu- ja asiantuntijapalveluihin.

Erinomaisia tuloksia turvepohjaisista hulevesiratkaisuista

Keskiviikkona 14. kesäkuuta 2017

Hulevesien eli kaupunkiympäristöihin kerääntyvien sade- ja sulamisvesien määrä on aina ollut haaste. Toukokuussa 2015 käynnistettiin StormFilter-hanke, koska esille nousi jatkuvasti kasvava huoli myös hulevesien laadusta.

Hulevesiasioihin pitäisi vaikuttaa jo kaavoitusvaiheessa

Keskiviikkona 14. kesäkuuta 2017

Kunnissa on alettu tehdä hulevesiohjelmia hulevesien hallinnan vastuun siirryttyä lakisääteisesti kunnille.

Vapo Clean Waters hakee joukkoonsa kokenutta suunnittelijaa

Torstaina 13. huhtikuuta 2017

Vapo Clean Waters Oy on luonnonvesien hallinnan ja käsittelyn erityisosaaja. Asiakkaitamme ovat eri maankäyttöä harjoittavat toimijat kuten maa- ja metsätalous, teollisuus ja kunnat. Teemme asiakkaillemme erilaisia asiantuntija- ja kehittämistoimeksiantoja, yleis- ja rakennesuunnittelua sekä vesienkäsittelyrakenteiden urakointia. Olemme suunnittelijana ja toteuttajana lukuisissa laaja-alaisissa projekteissa, joissa tavoitteena ovat tulvasuojelu, vesien laadun parantaminen, veden kierrättäminen, sekä luonnon monimuotoisuuden ja/tai virkistysarvon lisääminen. Panostamme vahvasti uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, jotta voimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin.

Vapo Clean Waters Oy:lle on myönnetty laatu- ja ympäristösertifikaatit

Tiistaina 14. maaliskuuta 2017

Vapo Clean Waters hakee luonnonkasveja hyödyntäviä pilotteja

Maanantaina 6. helmikuuta 2017

Vapo Clean Waters Oy:n tavoitteena on täydentää nykyisiä luonnonvesien hallintaan ja käsittelyyn liittyviä palveluitaan luonnonkasveilla, joita käytetään esimerkiksi rakennetuilla kosteikoilla pidättämään epäpuhtauksia ja lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Nyt haetaan pilottiasiakkaita ja -projekteja, joiden avulla kehittää toimintamallia.

Huomattava kustannushyöty luonnonmukaisella hulevesirakentamisella

Perjantaina 3. helmikuuta 2017

Luonnonmukaisen rakentamisen trendi näkyy jo selvästi suomalaisessa kaupunkirakentamisessa. Aina se ei tarkoita edes korkeampia kustannuksia, päinvastoin. Esimerkiksi hulevesirakentaminen kasvipeitteisine altaineen on yli kolmanneksen edullisempaa verrattuna perinteisiin kiviverhottuihin allasrakenteisiin. Lisäksi alueen viihtyisyys ja maisemaan liittyvät arvot lisääntyvät, mitä on vaikea mitata rahassa.

Vapo Clean Waters hakee kokenutta kehityspäällikköä

Torstaina 15. joulukuuta 2016

Haemme kasvavaan joukkoomme Jyväskylään uutta kehityspäällikköä.

Eerolanpuron kosteikko on valmistunut ja vihertää - katso video

Torstaina 6. lokakuuta 2016

Kaupungit rakentavat nyt kosteikkoja

Perjantaina 2. syyskuuta 2016

Jyväskylän ensimmäinen kaupunkikosteikko avattiin elokuussa yleisölle. Kosteikko on edullinen ja luonnonmukainen tapa puhdistaa vesistöjä saastuttavia hulevesiä kasvien avulla. Aihe on maailmanlaajuisestikin erittäin ajankohtainen, sillä kaupungeissa lisääntynyt asfalttipinta-ala ja äärevöityneet sateet ovat lisänneet haitta-aineiden kulkeutumista vesistöihin. Maisemointiasiat hoituvat samalla melkein itsestään.

Jyväskylässä vietettiin ensimmäisen kaupunkikosteikon avajaisia

Perjantaina 26. elokuuta 2016

Jyväskylän kaupungin ja Vapo Clean Waters Oy:n yhdessä toteuttaman ensimmäisen kaupunkikosteikon avajaisia juhlittiin eilen noin 250 vieraan ja kakkukahvien kera Jyväskylän Kortesuolla.

Jyväskylän ensimmäinen kaupunkikosteikko valmistui Kortesuolle: Tuomiojärven kuormitus vähentyy ja alueen elinympäristö monipuolistuu

Torstaina 25. elokuuta 2016

Clean Waters esitteli kehittämäänsä vesienkäsittelyratkaisua Pohjoismaiden ministerineuvostolle

Perjantaina 1. heinäkuuta 2016

Clean Waters on kehittänyt ja toteuttanut pihaton jaloittelualueen ja pihamaan hulevesien käsittelyratkaisun Kosken kartanolle Saloon. Pohjoismaiden Ministerineuvosto vieraili tilalla 28.6. osana Turussa pidettyä kokoustaan. Kosken kartanon tilalla tutustuttiin ympäristöystävälliseen maatalouteen.

Tervetuloa Jyväskylän kaupunkikosteikon avajaisiin 25.8.2016

Tiistaina 14. kesäkuuta 2016

Vapo Clean Waters Oy:n on rakentanut kaupunkikosteikon yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa Jyväskylän Kortesuon kaupunginosaan. Kutsumme teidät kosteikon avajaisiin 25.8.2016 kello 13-15.

Päästösäästö-hankkeella parempi maaperän kasvukunto ja pienempi vesistökuormitus

Tiistaina 14. kesäkuuta 2016

Maan kasvukunto ja oikeanlainen mururakenne on keskeinen tekijä maatalousalueilta tulevan vesistökuormituksen muodostumisessa.

Housupuron solina kutsuu taas taimenia

Maanantaina 13. kesäkuuta 2016

Pienillä toimilla, kuten kivien siirtämisellä uuteen paikkaan tai vastaavasti purojen uomien ”suoristuksella”, voi olla valtavan iso vaikutus vesistöihin – hyvässä ja pahassa. Clean Waters auttoi luonnonmukaistamaan Paltamossa sijaitsevan Housupuron, jossa taimenkanta oli vähentynyt 60-luvulla tehtyjen metsäojitusten ja uoman suoristuksen vuoksi. Nyt puro jälleen mutkittelee ja tarjoaa kutupaikkoja taimenille.

Lintu viihtyy kosteikossa

Maanantaina 13. kesäkuuta 2016

Monet kosteikolla elävät lintulajit ovat uhanalaistuneet. Tulevaisuudessa kosteikkoja varmasti tehdään yhä enemmän, sanoo Vapo Clean Waters Oy:n erityisasiantuntija Teija Hakalahti-Sirén.

Tervetuloa lintukosteikkopäivään Janakkalan Röyhynsuolle 9.6.2016

Torstaina 2. kesäkuuta 2016

Kutsumme teidät LINTUKOSTEIKKOPÄIVÄÄN Janakkalan Röyhynsuolle 9.6.2016 klo 15.00-18.00.